چارت سازمانی

Skip Navigation Linksخانه > چارت سازمانی

چارت سازمانی کشتارگاه صنعتی کرج راک

اطلاعات تماس

آدرس: کرج، جاده شهریار، هفت جوی

info@karajrak.ir :ایمیل

+98 21 4689 2112:تلفن

+98 21 4689 2106:فکس

با کرج راک همراه باشید