نظارت و بهداشت

Skip Navigation Linksخانه > نظارت و بهداشت

اعضای واحد بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

 • بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

  دکتر فضل الله شریفی، مسئول فنی و بهداشتی کشتارگاه

  1. نظارت بر ورود دام های زنده گاو گوسفند با گواهی قرنطینه بهداشتی
  2. انجام بازرسی قبل از کشتار برای گاو وگوسفند
  3. نظارت بر بهداشت سالن کشتار
  4. نظارت بر بهداشت فردی کارگران شاغل در سالن گاوی و گوسفندی
  5. نظارت بر بازرسی بعد از کشتار
  6. نظارت بر بهداشت خط کشتارگوسفندی و گاوی و بر طرف کردن نقاط بحران
  7. نظارت بر رعایت دقیق پیش سرد کن لاشه های گاوی و گوسفندی
  8. نظارت برخودروهای حمل گوشت از نطر بهداشت خودرو و کارگران شاغل بر روی خودرو
  9. صدور مجوز حمل جهت کلیه محصولات به مقصد مشخص
  10. نظارت بر کلیه قسمت های فر آوری کشتارگاه
 • بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

  مهندس نصر الله فکور جدی، نظارت بر حسن اجرا و بهداشت

  1. نظارت بر حسن اجرای پیش سردکن لاشه های گاوی و گوسفندی
  2. نظارت بر بهداشت سردخانه پیش سردکن
  3. نظارت بر لاشه های کشتار دامهای اضطراری
 • بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

  مهندس رسول نیکوی فر، بازرسی بعد از کشتار لاشه های خط گاوی

  1. بازرسی بعد از کشتارگاه لاشه های خط گاوی
 • بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

  مهندس مهدی رضوانی زاده، بازرسی بعد از کشتار لاشه های خط گوسفندی

  1. بازرسی بعد از کشتارگاه لاشه های خط گوسفندی
 • بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

  مهندس همایون صالحی، نظارت و بهداشت بخش کله پاک کنی گاوی

  1. نظارت بر ورود کله گاوی به قسمت کله پاکنی گاوی
  2. نظارت بر بهداشت واحد کله پاک کنی
  3. نظارت بر بی حس کردن کله گاوی
  4. نظارت بر بسته بندی زبان، مغز و گوشت کله گاوی
  5. نظارت بر سردخانه های نگهداری در واحد کله پاک کنی
 • بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

  مهندس فرهاد پاکباز، نظارت بر بهداشت واحد آلایش

  1. نظارت بر بهداشت واحد آلایش
  2. نظارت بر شستشو و بسته بندی آلایش
  3. نظارت بر بسته بندی آلایش
  4. نظارت بر سردخانه های نگهداری در واحد آلایش
 • بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

  دکتر سعید نامدار پور بنگر، نظارت بر بهداشت واحد بسته بندی، و ورود لاشه به واحد بسته بندی

  1. نظارت بر ورود لاشه های گاوی و گوسفندی به بسته بندی
  2. نظارت بر بهداشت سالن بسته بندی
  3. نظارت بر بهداشت فردی کارگران بسته بندی
  4. نظارت بر سردخانه های واحد بسته بندی
  5. نظارت بر واحد گوشت چرخ کرده قرمز، تازه و منجمد
 • بهداشت و نظارت کشتارگاه صنعتی کرج راک

  مهندس احمد گلستانی، نظارت بر واحد گوشت تازه و منجمد

  1. نظارت بر واحد گوشت چرخ کرده قرمز، تازه و منجمد

اطلاعات تماس

آدرس: کرج، جاده شهریار، هفت جوی

info@karajrak.ir :ایمیل

+98 21 4689 2112:تلفن

+98 21 4689 2106:فکس

با کرج راک همراه باشید