هئیت مدیره کرج راک

Skip Navigation Linksخانه > هئیت مدیره کرج راک

هیئت مدیره کشتارگاه صنعتی کرج راک

 
سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

نعمت صادقی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
n.sadeghi[@]karajrak.ir

 
سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

تیمور جمالی

عضو هیئت مدیره
t.jamali[@]karajrak.ir

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

محمود صادقی

نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
m.sadeghi[@]karajrak.ir

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

عباس ابراهیم پورطاری

رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
a.ebrahimpour[@]karajrak.ir

اطلاعات تماس

آدرس: کرج، جاده شهریار، هفت جوی

info@karajrak.ir :ایمیل

+98 21 4689 2112:تلفن

+98 21 4689 2106:فکس

با کرج راک همراه باشید